Service menu right

Handel Nederland - Azerbeidzjan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Azerbeidzjan en over de Azerbeidzjaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Handelscijfers Nederland - Azerbeidzjan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Azerbeidzjan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Lees ook het Overzicht van de bilaterale handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Azerbeidzjan.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Azerbeidzjaanse economie

De economische groei in Azerbeidzjan komt vooral door de grote en groeiende export van olie en gas. Maar ook sectoren als de bouw, het bankwezen en onroerend goed laten mooie groeicijfers zien. Azerbeidzjan investeert in de diversificatie van de economie om op de lange termijn minder afhankelijk te zijn van de export van grondstoffen.

Er zijn verschillende factoren die de economie remmen. Zo is het land sterk afhankelijk van het niveau van de olieprijzen en is het langslepende conflict met Armenië over de regio Nagorno Karabach een risicofactor.

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *