Service menu right

Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Filters weergeven

138 resultaten

(in 0,29 seconden)

 • Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2019

  Betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge of startende landbouwers. Met deze GLB-steun kunnen zij meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun.

  Tijdelijk gesloten
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Borgstelling voor mkb-ondernemers, inclusief starters, die willen investeren maar voor een lening te weinig zekerheid aan de financier kunnen bieden. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

  Aanvraaginformatie Open
 • Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

  Borgstelling voor agrarische ondernemers die een lening bij de bank willen afsluiten maar te weinig zekerheid aan de bank kunnen bieden. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

  Open
 • Brexit-vouchers

  Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die gevolgen ondervinden van Brexit en advies willen over alternatieve markten. Subsidie geldt niet voor de BES-eilanden en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Aanvragen en beheren Open
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

  Subsidie voor organisaties die werken aan innovatieve oplossingen voor problemen bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO₂. Dit moet komen uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H₂-productie of biogene CO₂ uit andere bronnen.

  Tijdelijk gesloten
 • CEF Transport

  Subsidie voor ondernemingen, overheden of samenwerkingsverbanden die willen meebouwen aan een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk (TEN-T-netwerk).

  Project indienen Open
 • Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen om innovatieve R&D-projecten in de telecommunicatie-industrie te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om marktgericht toegepast onderzoek waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

  Open
 • CETSI en PSR

  Subsidie voor partners in Interreg-projecten die bijdragen aan de klimaat- of duurzame mobiliteitsdoelen van de Rijksoverheid. Partners zijn bijvoorbeeld overheden, kennisinstellingen, bedrijven, niet-winstgevende instellingen en maatschappelijke organisaties.

  Tijdelijk gesloten
 • COSME: Concurrentievermogen voor het mkb

  Subsidieprogramma voor mkb'ers die internationale groeiplannen hebben. Deelnemers aan het COSME programma moeten gevestigd zijn in een van de EU lidstaten of in een van de deelnemende landen aan COSME.

  Open
 • CRP: landbouwkundig onderzoek

  Sponsoring van landbouwkundig onderzoek en congressen om internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek te versterken.

  Open
 • DEI+: Circulaire economie

  Subsidie voor mkb-ondernemingen en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen - voor een circulaire economie en CO 2 -reductie.

  Aanvragen DEI+ Open
 • DEI+: CO₂-reductie industrie

  Subsidie voor ondernemers of eindgebruikers die investeren in innovatieve CO 2 -reducerende maatregelen in de industrie. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

  Tijdelijk gesloten
 • DEI+: Energie-innovatie

  Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een energie-innovatie. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

  DEI+ aanvragen Open
 • DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

  Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

  Tijdelijk gesloten
 • Develop2Build (D2B)

  Financiering voor de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten. Develop2Build ondersteunt buitenlandse overheden om projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  Open
 • DHI-subsidieregeling

  Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. De subsidie is bedoeld voor demonstraties, het tonen van haalbaarheid aan de klant of voorbereidingen op een eigen investering.

  Aanvraag indienen Open
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Financiering met terugbetalingsverplichting voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook voor starters.

  Open
 • Energie Transitie Faciliteit (ETF)

  Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

  Open
 • Eureka: programma internationale marktgerichte R&D

  Financiële ondersteuning voor bedrijven en organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

  Open
 • European Innovation Council (EIC) Prijzen

  Prijs om mkb en kennisinstellingen met mooie ideeën te ondersteunen en internationaal op te schalen. De ideeën omvatten oplossingen voor uitdagende maatschappelijke problemen. De EIC prijzen zijn onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Europees defensieactieplan

  Dit actieplan omvat onder meer subsidies voor bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden die internationaal samenwerken aan innovaties in de defensietechnologie. In 2021 start het European Defence Fund.

  Open
 • Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

  Subsidie voor mkb-ondernemers voor het ontwikkelen van marktgerichte, nieuwe technologieën in een Europees samenwerkingsverband. Zij moeten een specifiek deel van hun omzet of fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

  Open
 • Extra fiscaal voordeel voor start-ups

  Fiscale regeling voor start-ups die een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend. Met gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups betaalt u als start-up minder loonbelasting.

  Open
 • FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

  Subsidie voor Nederlandse maatschappelijke organisaties om samen met ondernemingen IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Tijdelijk gesloten
 • FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

  Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Tijdelijk gesloten
 • GMO Groenten en fruit

  Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

  Tijdelijk gesloten
 • Graasdierpremie 2019

  Graasdierpremie voor agrarisch ondernemers voor het laten begrazen van gronden zoals heide, duinen en kwelders door schapen of zoogkoeien.

  Tijdelijk gesloten
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • Horizon 2020: Bio-economie

  Subsidie voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw, uitbaten van leven in zee en bio-economie. Internationale samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Energie

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om te zorgen voor veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: European Research Council (ERC)

  Persoonlijke beurs voor de allerbeste wetenschappers die zich bezighouden met grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Zowel voor talentvolle startende wetenschappers als ervaren onderzoekers. De Europese onderzoeksraad (ERC) is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Excellentie verspreiden, participatie stimuleren

  Subsidie voor consortia van partners uit 3 verschillende landen om onderzoeksinstituten te versterken of een Centre of Excellence op te zetten. Het instrument is 1 van de horizontale acties van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Open
 • Horizon 2020: Fast Track to Innovation

  Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven. De FTI subsidie is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: ICT

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om wereldleiderschap in onderzoek en ontwikkeling van ICT na te streven. De uitdagingen zijn onder andere 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB)

  Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is verplicht. De regeling is onderdeel van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Onderzoeksinfrastructuren

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden die de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren versterken, zoals bibliotheken, databanken of onderzoekschepen. Dit instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Ruimtevaart

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden in de ruimtevaartindustrie om bijvoorbeeld 'space data' te gebruiken voor wetenschappelijke, publieke en commerciële doelen. Ook voor mkb. De regeling is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Slim, groen en geïntegreerd transport

  Subsidie voor organisaties met een unieke expertise of capaciteit, gericht op veilig, milieuvriendelijk transport of mobiliteit binnen de EU. Alleen consortia van partners uit 3 verschillende landen kunnen een voorstel indienen, behalve bij CleanSky2. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Veilige Samenleving

  Subsidie voor organisaties actief in veiligheidsonderzoek, om nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. In de projecten moet een eindgebruiker betrokken zijn bij de veiligheidsoplossingen. Internationale samenwerking is vaak verplicht. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Wetenschap met en voor de samenleving

  Subsidie voor consortia van partners uit 3 verschillende landen om effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving op te bouwen. Het instrument is 1 van de horizontale acties van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Open
 • Innovatiekrediet

  Krediet om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief te ontwikkelen. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Quickscan invullen Open
 • Internationale samenwerking (G2G, K2K en NMTP)

  Samenwerkingsprogramma van Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Doel is het scheppen van gunstige voorwaarden voor ondernemers om zaken te doen op markten in het buitenland.

  Open
 • INTERREG Europe

  Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

  Tijdelijk gesloten
 • Interventieregelingen zuivel

  Vergoeding voor de opslag van zuivelproducten of voor het verkopen van deze producten aan ons. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

  Aanvragen Open
 • Joint Industry Projects (JIP)

  Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die bezig zijn met verduurzaming van het industriële energiesysteem, gericht op nieuw toegepast R&D onderzoek. Het samenwerkingsverband zorgt zelf ook voor een substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage.

  Tijdelijk gesloten
 • Jonge vissers

  Subsidie voor vissers jonger dan 40 jaar om voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen.

  Aanvragen Open
 • JTI Fuel Cells and Hydrogen

  Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

  Open
 • Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden met als doel economie en maatschappij duurzamer te maken, bijvoorbeeld met aardobservatie, eco-innovatie, duurzame steden en cultureel erfgoed. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • LAND-at-scale

  Kennisprogramma en subsidie voor vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés om ideeën uit te werken voor een rechtvaardiger stelsel van landrechten in ontwikkelingslanden.

  Open
 • MIT: Haalbaarheidsprojecten

  Subsidie-instrument van de MIT voor mkb om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Minstens 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject moet bestaan uit een haalbaarheidsstudie.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: Kennisvouchers

  Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

  Subsidie voor samenwerkende mkb'ers om een R&D samenwerkingsproject op te zetten, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocesssen of diensten.  

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: TKI Innovatiemakelaars

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om via een innovatiemakelaar managementadvies te geven aan mkb-ondernemers. Deze subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: TKI Netwerkactiviteiten

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties te organiseren voor het mkb. De subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • MKB Idee

  Subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

  Tijdelijk gesloten
 • MKB Lounge subsidieprogramma

  Subsidie voor brancheorganisaties om zich gezamenlijk te presenteren op internationale vakbeurzen. Zo kunnen Nederlandse mkb-ondernemers vanuit een Holland Lounge kennismaken met nieuwe markten.

  Subsidie aanvragen Open
 • MKB-Deals

  Ondersteuning voor initiatieven en projecten van provincies en gemeenten die het brede mkb versterken.

  Aanmelden MKB-Deal Open
 • Pilots nieuw GLB

  Subsidie voor collectieven die deelnemen aan het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Met de Pilots nieuw GLB doet de overheid ervaring op voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027.

  Tijdelijk gesloten
 • Planschade Rijksenergieprojecten

  Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

  Open
 • PPS-projecttoeslag TKI

  Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op voor het TKI. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

  Aanvragen PPS-projecttoeslag Open
 • Regeling groenprojecten

  Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

  Groenverklaring aanvragen Open
 • Regio Deals

  Financiële en praktische ondersteuning voor partnerschappen van overheden en lokale organisaties om regionale problemen aan te pakken.

  Aanmelden Regio Deal Open
 • Sanering varkenshouderijen

  Subsidie voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost, die geuroverlast veroorzaken en stoppen met hun bedrijf.

  Bijna open
 • SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

  Bijna open
 • Seed Business Angel regeling

  Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. Twee investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Open
 • SIB: Kennisvouchers

  Tegemoetkoming voor mkb om een jurist of fiscalist in te huren met exportkennis. U heeft zich al georienteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

  Aanvragen en beheren Open
 • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

  Subsidie voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement willen realiseren. De subsidie is beschikbaar voor de initiatieffase. Voor de bouw- en nafinancieringsfase kunnen aangesloten banken een borgstellingslening aanvragen.

  SWZ subsidie aanvragen Open
 • Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

  Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

  Compensatie voor ondernemingen uit sectoren die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Praktijkleren

  Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

  Tijdelijk gesloten
 • TSE: Systeemintegratie op de Noordzee

  Subsidie voor ondernemers die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

  Tijdelijk gesloten
 • TSE: Waterstof tender

  Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

  Tijdelijk gesloten
 • TSE: Wind op zee R&D

  Subsidie voor onderzoekers die de kostprijs van windenergie op zee willen verlagen.

  Tijdelijk gesloten
 • Vissersvaartuig stilleggen door Brexit

  Subsidie voor eigenaars van een vissersvaartuig die tijdelijk stoppen met visserijactiviteiten door een no-deal Brexit. Door het tijdelijk stilleggen te stimuleren voorkomen we drukte buiten de Britse wateren.

  Bijna open

Verfijnen

Verfijnen met facetten