Service menu right

 1. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 2. Halalcertificering

  Bij export van een groot aantal producten naar islamitische landen is een halalcertificaat vereist. Voor de verkoop aan islamitische consumenten in niet-islamitische landen, is...

 3. Ontwikkelingssamenwerking

  Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn internationale activiteiten...

 4. Voedselzekerheid

  Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering...

 5. Zakelijke kansen in Duitsland

  Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief op de Duitse markt. Waar liggen de kansen voor u? De Duitse economie de...

 6. Producteisen België

  Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Belgische eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze zijn vergaand gestroomlijnd en gelden ook in België. Maar er zijn...

 7. Zakelijke kansen in Koeweit

  Koeweit is een klein land maar de economie biedt veel kansen. Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief op de Koeweitse markt. Waar liggen de meeste kansen voor u?...

 8. Zakelijke kansen in Qatar

  Qatar kent de volgende kansrijke sectoren voor Nederlandse ondernemers: (duurzame) energie, water, voedsel, landbouw, tuinbouw, sport, gezondheidszorg, luchtvaart, transport en...

Pagina's